ติดต่อ

ที่อยู่

แกรนด์ ทิ กี้ วัลเล่ย์
ประเทศเมียนมา

ติดต่อ คาสิโน

โทรศัพท์ +66 64 775 23 52
อีเมล์ Info@ShangriLa.com.mm

แผนกทรัพยากรมนุษย์

อีเมล์ HR@ShangriLa.com.mm